Земля із збереженою природою у передмісті Києва – це унікальний природний ресурс, який неможливо штучно створити або відновити у короткий термін.
Привабливі земельні ділянки, розташовані у 30 – кілометровій зоні столиці поруч з якісними автомобільними трасами та природними водоймищами – специфічний товар, який у довгостроковій перспективі буде ставати все більш рідкісним та дефіцитним.
Читати далi

Пропозиція такого товару на ринку чітко обмежена з природних причин і надалі зменшуватиметься. Таким чином, малоймовірне знецінення цього товару та зниження попиту. Неможливе витіснення даного товару з ринку конкуруючими товарами. Такий товар не має обмежень терміну придатності. Товару не властиве моральне старіння та фізичний знос.
Читати далi
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України, згідно з яким всі землі України поділяються на категорії за основним цільовим призначення.

Цільове призначення земельних ділянок «СКАРБ БОГДАНІВКИ» - для ведення садівництва.

Що таке земельна ділянка для садівництва і що можна побудувати на такій ділянці?

Земельні ділянки для садівництва – це ділянки які використовуються для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.

Земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.( Ст. 35 Земельного кодексу).

Які обмеження існують щодо будівництва на земельній ділянці в межах садівничого товариства, наданих під садову забудову?

Вимоги щодо будинків та споруд різного призначення, в тому числі сільських садибних будинків, визначені Державними Будівельними Нормами України «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005», затвердженими Наказом Держбуду України від 18.05.2005р. №80. Вимоги цих норм є обов‘язковими при проектуванні, будівництві та реконструкції житлових будинків.

Відповідно до цих норм: «Сільський садибний будинок» - односімейний житловий будинок загальною площею, до 250 кв.м., розташований на земельній ділянці у сільській місцевості разом зі спорудами господарського призначення, садом і городом.» На практиці вимоги щодо проектування будинків цього типу співпадають з загальними вимогами до житлових будинків. Проекти підлягають узгодженню в загальному порядку, незалежно від площі будинку, та після будівництва приймаються до експлуатації та реєструються в БТІ в загальному порядку.

Власник садового будинку користується всіма правами, гарантованими законами України, але на нього не розповсюджується норми житлового законодавства, що в деяких випадках є більш позитивним ( наприклад, в зв‘язку з обмеженням щодо розпорядження об‘єктами нерухомості, встановленими для місця проживання неповнолітніх дітей).

Відповідно до Ст.2. Закону України «Про плату за землю» власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, крім орендарів та інвесторів – учасників угоди про розподіл продукції, сплачують земельний податок. Отже, власник земельної ділянки сплачує земельний податок самостійно.

Згідно із ст..125 Земельного кодексу України право власності на землю або право користування земельною ділянкою виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує це право, та його державної реєстрації. Право власності на земельну ділянку і право користування земельною ділянкою посвідчується державними актами, форми яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Created by jstudio